Tick-Borne

TICK-BORNE

O nas

Projekt Tick-Borne poświęcony jest badaniom, edukacji i profilaktyce związanej z kleszczami oraz chorobami przez nie przenoszonymi. Działamy z myślą o zwiększeniu świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą kleszcze oraz promowaniu metod zapobiegania i leczenia chorób odkleszczowych. Naszą misją jest zapewnienie rzetelnych informacji oraz narzędzi, które pomogą w ochronie zdrowia publicznego. Wierzymy, że klucz do skutecznej walki z chorobami odkleszczowymi leży w edukacji i prewencji. 

Nasza misja

Naszą misją jest ochrona zdrowia ludzi i zwierząt poprzez edukację, badania naukowe i wspieranie działań profilaktycznych. Skupiamy się na:

  • Informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach związanych z kleszczami.
  • Prowadzeniu badań naukowych dotyczących kleszczy i patogenów odkleszczowych.
  • Promowaniu metod zapobiegania ukąszeniom przez kleszcze.
  • Ułatwianiu dostępu do rzetelnych informacji na temat kleszczy i chorób odkleszczowych.

Co robimy

Wspieramy innowacyjne rozwiązania technologiczne. Rozwijamy nowoczesne metody monitorowania populacji kleszczy oraz ich zachowań. Te technologie pomagają nam lepiej przewidywać ryzyko wystąpienia ognisk chorób odkleszczowych i szybko reagować na zmieniające się warunki środowiskowe.

Edukacja

Dbamy o to, aby nasze źródła informacji były nie tylko rzetelne, ale także łatwo dostępne dla każdego zainteresowanego tematem kleszczy i chorób odkleszczowych. Na naszej stronie internetowej regularnie aktualizujemy bazę wiedzy zawierającą artykuły eksperckie, raporty z badań oraz porady dotyczące profilaktyki. Oferujemy poradniki i materiały edukacyjne dostępne online oraz drukowane broszury rozdawane podczas wydarzeń publicznych. Dla tych, którzy preferują bezpośredni kontakt, organizujemy otwarte spotkania i konsultacje ze specjalistami. 

Badania naukowe

Nasza działalność badawcza koncentruje się na odkrywaniu nowej wiedzy o biologii kleszczy oraz patogenach, które przenoszą. Współpracujemy z czołowymi instytutami badawczymi i laboratoriami. Prowadzimy również własne projekty badawcze, których wyniki publikujemy w renomowanych czasopismach naukowych.

Wsparcie

Zapewniamy wsparcie dla osób dotkniętych chorobami odkleszczowymi poprzez dostarczanie rzetelnych informacji, porad oraz możliwości kontaktu z ekspertami. Nasze inicjatywy obejmują również kampanie informacyjne w mediach społecznościowych oraz publikację materiałów edukacyjnych, które pomagają zrozumieć problematykę chorób odkleszczowych i sposoby ich zapobiegania. Dzięki temu każdy ma dostęp do najnowszych informacji i może podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony siebie i swoich bliskich.

Dlaczego to robimy

Choroby przenoszone przez kleszcze to nie tylko borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu, ale również kilkadziesiąt innych jednostek chorobowych wywoływanych przez wirusy, bakterie i pierwotniaki, które stanowią coraz większe zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wierzymy, że poprzez edukację, badania i współpracę możemy skutecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom i chronić zdrowie ludzi oraz zwierząt. Dlatego, jako organizacja zaangażowana w walkę z kleszczami, nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań i metod, które mogą pomóc w redukcji liczby przypadków chorób odkleszczowych. Nasze działania są napędzane głębokim przekonaniem o konieczności ochrony zdrowia publicznego i poprawy jakości życia ludzi na całym świecie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia naszych działań poprzez media społecznościowe oraz strony internetowe. Razem możemy stworzyć bardziej świadome społeczeństwo i skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom ze strony kleszczy!